Krytyczna Racjonalistka

Fakt, iż jakiś pogląd jest szeroko rozpowszechniony, nie stanowi żadnego dowodu na to, że nie jest on całkowicie absurdalny. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że większość ludzkości jest zwyczajnie głupia, należy oczekiwać z dużym prawdopodobieństwem, iż powszechnie panujące przekonania będą raczej idiotyczne niż rozsądne.

Bertrand Russell

My new project:

Productz.com - Wikipedia of Products

New: Your Affiliate Programs, Partners and Bookstores

Reblogowane od BookLikes:

Last weeks were busy for us. We presented you half stars rating and adding new pages week ago and this week brings something new too. Our next personalization feature for you is possibility of adding Affiliate Programs that you’re using to your personal webpage on BookLikes.

 

If you are already cooperating with bookstores, like Amazon (USA, UK, DE), Book Depository (UK, USA), Helion,  Nexto,  Onepress, Sensus, Septem (in Poland) go to new Affiliate Program page (in our footnote) and paste your ID (IDs) from affiliate program that you're using in a suitable box. The name of this ID and its look may vary depending on the bookstore. If you add your affiliate programs that you're using, all books that you put on your shelf and add to your texts from these bookstores will use your affiliate ID. This means that if someone clicks and buys a book from your shelf or your review all profit will be transferred directly to you (with accordance to rules and regulation in a given bookstore).

 

For the time being BookLikes makes available 10 affiliate programs from Germany, UK, USA and Poland (see them all here). Your Affiliate Programs is brand new feature and we count on your feedback. Drop us a line at contact@booklikes.com

 

Next to Affiliate Program page in out footnote you can see new Partners page where we present the amount of books shelved on BookLikes and overview of the most popular bookstores on BookLikes. Recently we’ve added two new Polish bookstores. To add Empik and Inbook to your search box, go to Settings/Search.

Teraz czytam

Pierwszy rok życia dziecka
Sandee E. Hathaway, Arlene Eisenberg, Heidi E. Murkoff
Metoda Lean Startup. Wykorzystaj innowacyjne narzędzia i stwórz firmę, która zdobędzie rynek
Eric Ries
Przeczytane:: 140/248 stron