Krytyczna Racjonalistka

Fakt, iż jakiś pogląd jest szeroko rozpowszechniony, nie stanowi żadnego dowodu na to, że nie jest on całkowicie absurdalny. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że większość ludzkości jest zwyczajnie głupia, należy oczekiwać z dużym prawdopodobieństwem, iż powszechnie panujące przekonania będą raczej idiotyczne niż rozsądne.

Bertrand Russell

My new project:

Productz.com - Wikipedia of Products

Gatunki prasowe - Maria Wojtak

Mam słabość do tej książki i to nie dlatego, że jakoś szczególnie interesuję się tekstami prasowymi, ale dlatego, że korzystałam a niej, a raczej ze stworzonej przez Marię Wojtek metodologii analizy i opisu gatunku w swoich pracach magisterskich i doktoracie.

Marii Wojtak udało się stworzyć spójną metodologię, która łączy różne podejścia analizy tekstów: od strukturalnych po kognitywne i nie wyszedł z tego frankenstein.

Poza oczywistym aspektem strukturalnym i stylistycznym Wojtak włącza do analizy gatunku także aspekt pragmatyczny i poznawczy tekstu.

Na ten pierwszy składają się takie czynniki jak oczywiście funkcje tekstu, ale także kontekst życiowy jego funkcjonowania, na drugi natomiast system wartości, kategoryzacja, po prostu obraz świata funkcjonujący w tekstach danego gatunku. Niby oczywiste, ale nikt tego wcześniej nie pogodził. Przynajmniej w Polsce. 

 

 

 

Teraz czytam

Pierwszy rok życia dziecka
Sandee E. Hathaway, Arlene Eisenberg, Heidi E. Murkoff
Metoda Lean Startup. Wykorzystaj innowacyjne narzędzia i stwórz firmę, która zdobędzie rynek
Eric Ries
Przeczytane:: 140/248 stron