Krytyczna Racjonalistka

Fakt, iż jakiś pogląd jest szeroko rozpowszechniony, nie stanowi żadnego dowodu na to, że nie jest on całkowicie absurdalny. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że większość ludzkości jest zwyczajnie głupia, należy oczekiwać z dużym prawdopodobieństwem, iż powszechnie panujące przekonania będą raczej idiotyczne niż rozsądne.

Bertrand Russell

My new project:

Productz.com - Wikipedia of Products

Niesamowita słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury - Maria Janion

"Twórczość romantyczna i postromantyczna stale uświadamia stan bolesnego zapomnienia czy nierozpoznania. Objawia się on w swoistej traumie słowiańskiej, poczuciu przynależności do strony słabszych i pokrzywdzonych, zniewolonych i poniżonych, pozbawionych jakiegoś ukrytego dziedzictwa, niesprawiedliwie zapomnianych, a także usuniętych na bok bądź zmiażdżonych przez proces, który określono jako dziejowy postęp.

Romantycy mieli świadomość tego, że w przeszłości wydarzyła się jakaś katastrofa, która eksplodowała frenetycznymi obrazami grozy i zniszczenia."

(fragment książki)

 

Jedna z ważniejszych dla mnie lektur. Ważniejsza nawet niż inne książki Janion poznane w trakcie studiów w ramach zajęć z romantyzmu. Z jednej strony kiedy czytałam Niesamowitą Słowiańszczyznę po raz pierwszy wydawała mi się tak intelektualnie świeża, że aż niemożliwa, aby była napisana przez starszą panią i na dodatek historyka literatury... Z drugiej strony niezwykła erudycja autorki cały czas przypominała, że mam do czynienia z osobą dojrzałą i oczytaną. 

Teza Janion o podwójnej traumie Polaków, jednej związanej z Holocaustem, drugiej z ... wprowadzeniem chrześcijaństwa w średniowieczu wydawała się o tyle genialna, co szalona. Rzadko książki tak dają do myślenia, mi dała pożywki intelektualnej na co najmniej dwa lata.

Chyba wrócę do niej niedługo i po latach sprawdzę, czy nadal robi na mnie takie wrażenie jak kiedyś, no i czy tezy nadal będą wydawały się takie świeże.

 

A tak  a propos nie da się interpretować literatury i kultury romantycznej bez narzędzi psychoanalizy, to też chyba zasługa Janion. Dobrze, że Ją mamy.

Teraz czytam

Pierwszy rok życia dziecka
Sandee E. Hathaway, Arlene Eisenberg, Heidi E. Murkoff
Metoda Lean Startup. Wykorzystaj innowacyjne narzędzia i stwórz firmę, która zdobędzie rynek
Eric Ries
Przeczytane:: 140/248 stron